Северна Америка
  Южна Америка
   Азия
     Африка
     Австралия
      Близък изток
       +359 988 96 46 42    +359 32 80 60 06    plovdiv@luxitour.com
       slogan

       ПРОЕКТИ

       Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, финансирана от Европейски фонд за регионално развитие       „Лукситур БГ“ ООД спечели проект по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансирана по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

       На 01.09.2020 г. „Лукситур БГ“ ООД подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-10388-C01 и получи 100% безвъзмездно финансиране в размер на 6 095,70 лева.

       Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Проектът е със срок на изпълнение от 3 месеца и се финансира от Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез ОПИК 2014-2020.


       „Лукситур БГ“ ООД получи одобрение по проект "Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки" по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност BG16RFOP002-2.095"


       „Лукситур БГ“ ООД получи одобрение по проект "Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки" по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност BG16RFOP002-2.095" - Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки Предоставената безвъзмездна финансова помощ по проект „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки” е на стойност 12 412,43 лева.

       Основната цел на процедурата е осигуряване на бърз и ефективен механизъм за подкрепа на българските микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, въведени в страната, чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

       Меню