+359 988 96 46 42    +359 32 80 60 06    plovdiv@luxitour.com
slogan

ПРОЕКТИ

Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, финансирана от Европейски фонд за регионално развитие

„Лукситур БГ“ ООД спечели проект по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансирана по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

На 01.09.2020 г. „Лукситур БГ“ ООД подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-10388-C01 и получи 100% безвъзмездно финансиране в размер на 6 095,70 лева.

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Проектът е със срок на изпълнение от 3 месеца и се финансира от Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез ОПИК 2014-2020.

Меню