Северна Америка
  Южна Америка
   Азия
     Африка
     Австралия
      Близък изток
       +359 988 96 46 42    +359 32 80 60 06    plovdiv@luxitour.com
       slogan

       Политика за поверителност

       ЛУКСИТУР БГ ООД обработва лични данни, които Потребителите предоставят при посещение на интернет страницата, в съответствие с нормативната уредба за защита на личните данни. 

       ЛУКСИТУР БГ ООД в качеството си на Туропетатор и Туристически агент обработва лични данни на Потребители (клиенти) за служебни цели, при спазване изискванията на закона.

        

       ЛУКСИТУР БГ ООД гарантира на своите клиенти конфиденциалност на предоставените лични данни. Тези данни няма да бъдат използвани и предоставяни на трети лица освен в случаите когато:

       • има изрично съгласие на клиента;
       • информацията е необходима на трети лица за изпълнението на услуга, заявена от клиента към ЛУКСИТУР БГ ООД за организиране на пътуване: авиокомпании, транспортни компании, хотели или хотелски оператори, застрахователни компании и други оператори на услуги, които се явяват като част от туристически пакет или представляват отделна услуга за изпълнение, за счетоводни цели и водене на архиви, изисквани по закон.
       • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са в правото си да изискват и събират такава информация и търговецът е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

       ЛУКСИТУР БГ ООД не предоставя на трети лица лични данни на Потребители с цел маркетинг и не използва предоставените телефон и електронен адрес, освен за целите на организирано или индивидуално туристическо пътуване.

       ЛУКСИТУР БГ ООД обработва следните категории лични данни:

       • Данни от документ за самоличност (име, презиме, фамилия, единен граждански номер, номер и валидност на документ за самоличност; адрес, националност);
       • Адрес на електронна поща;
       • Телефонен номер;
       • Други при необходимост, с изрично съгласие от клиента, с оглед обезпечаване предоставянето на съответната услуга.

       Данните се предават чрез следните средства: адрес на електронна поща; телефон (мобилен, стационарен); на място в офиса на дружеството

       Обработването, включително самото предаване на лични данни, е било и ще бъде извършвано в съответствие с относимите разпоредби на приложимото законодателство за защита на лични данни, включително национално и на Европейския съюз.

       Бюлетин 
       При желание, на сайта ни
       www.luxitour.com, можете да се абонирате за бюлетин. Данните, предоставени при абониране за бюлетина, ще бъдат използвани само и единствено за изпращане на бюлетини. Можете да прекратите абонамента за бюлетинапо всяко време, чрез предвидената възможност за отказ.

       Меню