+359 988 96 46 42    +359 32 80 60 06    plovdiv@luxitour.com
slogan

Фирмена информация

Банкови детайли:

„ЛУКСИТУР БГ” ООД

Банка ДСК

Сметка в лева:

BG89STSA93000024251689

Банков код: BIC: STSABGSF

Сметка в евро:

BG49STSA93000024251730

Данни на фирмата:

„ЛУКСИТУР БГ” ООД

ЕИК: 204465155

Идент. № по ДДС: BG204465155

Адрес по регистрация и за кореспонденция:

гр. Пловдив 4000, ул. Цар Калоян № 9А

МОЛ: Лиляна Исакова

Меню